Billeder
Forespørgsel
Skriv din forespørgsel i boksen og vi vil vende tilbage til dig
  eller

Nyt Bygningsreglement


Mere fokus på energiforbruget i nye og eksisterende bygninger samt fokus på et godt og sundt indeklima i bygninger, er målsætningen med det nye Bygningsreglement (BR10), som blev vedtaget den 30. juni. Formålet med det nye reglement er at sikre, at energiforbruget i den eksisterende bygningsmasse reduceres i takt med den almindelige vedligeholdelse af bygningerne.

En hel del af reglerne for nybygning, om- og tilbygning reguleres af det nye bygningsreglement. Derfor er det vigtigt at både boligejeren og den professionelle håndværker sætter sig ind i ændringerne.

Krav til renoveringsarbejde

Som noget nyt, stiller BR10 krav til, at man ved renoveringsarbejder bringer ejendommen op til en tidssvarende energimæssig standard. Det betyder f.eks., at man ikke kan udskifte et betongulv uden samtidig at efterisolere op til kravene i BR10. Det kan i nogle tilfælde gøre det mere kompliceret at løse en renoveringsopgave. Hvor man tidligere erstattede en udtjent konstruktion med en magen til den gamle, skal bygningsejer og håndværkere nu finde en løsning som tilfredsstiller energikravene og samtidig fungerer arkitektonisk. Det betyder, at den private kunde skal acceptere at det kan blive nødvendigt at hente rådgiverhjælpe enten fra arkitekt eller ingeniør, hvis der er særligt komplicerede forhold.

De ekstra udgifter, som er forbundet med de nye krav om energisikring af ejendommene, forventes at kunne tjenes ind på sparede udgifter til f.eks. opvarmning. Det skyldes, at BR10 kun stiller krav om energimæssige forbedringer i de tilfælde, hvor en beregning viser, at forbedringerne er rentable.

Særligt nyt i BR10

Med Bygningsreglementets fokus på at forbedre energieffektiviteten i dansk byggeri, finder du specielt ændringer og skærpelser i energiafsnittet (kapitel 7), hvoraf de væsentligste er:

•en generel stramning med 25% på energirammer og isoleringskrav for komponenter og bygningsdele
•bygninger opvarmet til under 15 grader skal regnes efter regler for energirammer
•ved enkeltforanstaltninger
•ved ombygning og udskiftning skal energiforbedringer gennemføres
•ved vedligehold, skal rentable energiforbedringer gennemføres (beskrevet i et tilhørende bilag 6 til BR10)

Kilde: Dansk ByggeriMurerfirmaet Hansen & Hedegaard ApS  |   Vadet 32  |   7500  Holstebro  |   60 62 00 31  |   kontakt@hansenoghedegaard.dk